Summer Town

Program "Summer Town" ma odpowiadać na najważniejsze cele Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ustanowionej przez ONZ.

Program Sieci Miast Kreatywnych UNESCO utworzony został w 2004 roku, a jego nadrzędnym celem jest wpieranie współpracy tych miast, które uznają kreatywność i rozwój przemysłów kreatywnych za strategiczny czynnik zrównoważonego rozwoju.

Miasto Bydgoszcz, wyrażając chęć uczestnictwa w programie, uznało to także za swój nadrzędny cel, a złożenie aplikacji do Sieci Miast Kreatywnych to deklaracja Miasta, która jednocześnie jest wyrazem akceptacji kluczowej roli kultury jako wiodącego czynnika zmian społecznych.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy chce urzeczywistniać misje UNESCO poprzez realizację programu pn. „Summer Town”.

Do programu zapraszamy wszystkie instytucje kultury w Bydgoszczy, organizacje pozarządowe, niezrzeszonych działaczy kultury, agencje artystyczne i samych artystów – wspólnie chcemy wykreować działania, których celem będzie dążenie do dobrostanu współczesnego świata.

Dzięki współpracy tak wielu podmiotów jesteśmy w stanie przedefiniować pojęcie kultury jako nośnika wartości nie tylko sensu stricto kulturalnych właśnie, rzecz jasna – zaangażowanych w problemy i procesy społeczne, ale kultury odpowiedzialnej za losy ludzkości, losy planety, kultury, która donośnie głosi o problemach dotyczących nierówności społecznych i ubóstwa, potrzebie szybkich zmian związanych z klimatem i pogarszającym się stanem środowiska. Kultury, która realnie wpływa na decyzje polityków, samorządów i ludzi biznesu.

Sam projekt jest zintegrowanym działaniem wszystkich zaangażowanych w niego podmiotów – tym samym jest wypadkową sił potencjału bydgoskiej kultury, których osią i wspólnym mianownikiem jest muzyka, w sposób szeroki i interdyscyplinarny dotykająca głównego przesłania i celów Agendy na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy proponuje udział w budowaniu współczesnego programu kulturalnego skupionego wokół tychże obszarów wskazanych przez UNESCO w formie działań w okresie letnim (cztery/pięć weekendów wakacyjnych). Poprzez kulturę i sztukę przekazywać chcemy idee, które są najważniejszymi celami działań dla wszystkich członków Sieci Miast Kreatywnych. Będzie to także wyraźny sygnał, że Bydgoszcz i bydgoskie instytucje kultury, artyści i inne podmioty włączają się w światowy projekt UNESCO.

︁ ︁ ︁ ︁ ︁
︁
Używamy cookies, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.

Polityka prywatności

Jak wyłączyć cookies?

Zamknij